1. Proje Tabanlı Danışmanlık Faaliyetleri

KİMERA Yaşam Bilimleri; AR-GE faaliyetleri kapsamında sanayiye yönelik her türlü AR-GE projelerini hazırlama, yürütme ve bu projelerde ortak olarak yer alma misyonuna sahiptir. Bu çerçevede;

TÜBİTAK Sanayi Destek Programları (1003, 1007, 1501, 1507, 1511, SAN-TEZ, Genel ve Tematik SADE vb.)
KOSGEB
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim/Teknoyatırım
TAGEM
TKDK
Diğer ulusal/uluslararası fon kaynakları için fizibilite ve etüt çalışmaları yapma ve projeler hazırlamaya yönelik danışmanlık hizmeti verilmektedir.
Ayrıca


Şirketler için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi AR-GE Merkezi kurulumu, mali ve teknik yönetimi konularında da hizmet sunulmaktadır.
Firmalara, HORIZON 2020 ve KOBİ’lere yönelik AB fonları hedefli proje teklifi hazırlama, proje yönetimi, hibe, fon ve kredi sağlama konularında danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Gerekli hallerde uluslararası proje ortaklıkları için partner firma/kuruluş bulunması konusunda da danışmanlık hizmeti verilmektedir.
KİMERA Yaşam Bilimleri; girişimcilik, stratejik planlama ve yönetim, etkin kaynak kullanımı, yatırım planlama, iş planı hazırlama, temel işletmecilik, maliyet etkinlik, yeniden yapılanma, kurumsal yönetim/ kurumsallaşma/ kurum kültürü oluşturma, insan kaynakları ve kariyer yönetimi, verimlilik yönetimi, 6-S(6-sigma), 5S ve güvenlik yönetimi, SWOT analizi konularında danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca, sağlık ekonomisi alanında da danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.
Gıda ve sağlık alanlarında, özel sektör kuruluşlarının pilot AR-GE çalışmalarını yürütülmesi, yeni ürün geliştirilmesi, hedef odaklı ürün ve üretim modeli modifikasyonlarının gerçekleştirilmesi gibi konularda da ortak çalışmalar yürütmekteyiz.