KİMERA YAŞAM BİLİMLERİ;

Gıda alanında ağırlıklı olarak özel beslenme amaçlı sıvı, konsantre ve toz formda ürün üretimi ve gıda uygulamaları için starter kültür geliştirme konularına odaklanmıştır. Ayrıca, gıda ve gıda dışı uygulamalar için probiyotik kültürlerin doğal kaynaklardan izolasyonu, morfolojik, fenotipik ve genotipik tanımlanması ve ticarileşebilir formda prototip geliştirilmesi konularında da yoğun faaliyet göstermektedir. Bunlara ek olarak;

Doğal kaynaklardan gıda katkı maddeleri üretimi,
Gıda atıklarından yararlanarak yenilikçi ürün geliştirme,
Isıya alternatif teknolojiler aracılığı ile minimum işlem görmüş ürün geliştirme,
Gıda-proses-beslenme-(biyo-) ve tekno-fonksiyonellik ilişkisi konusunda çalışmalar yapmak ve gıdaların besin değerlerini olabildiğince korumaya ve tekno-fonksiyonelliklerini iyileştirmeye yönelik proses modifikasyonları konusunda danışmanlık hizmeti sunmak ana faaliyetlerimiz arasında yer almaktadır.