KİMERA YAŞAM BİLİMLERİ

“KİMERA Yaşam Bilimleri AR-GE, Biyoteknoloji, Sağlık, Gıda,
Kimya, Makine Üretim ve Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti.”
KİMERA Yaşam Bilimleri, Ankara Üniversitesi Teknokent’inde yerleşik bir firma olup Biyoteknoloji, Sağlık, Gıda ve Kimya alanlarında ulusal ve uluslararası kamu ve tüzel kişilerle işbirliğine girerek ürünlerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesine yönelik çalışmalar ve projeler yürütmekte, bu konularda danışmanlık hizmetleri vermekte ve patentlenebilir ürün geliştirilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetleri sürdürülmektedir.

Şirketimiz, sahip olduğu araştırma altyapısı ile analitik ve teknik hizmet sunumu yanı sıra kamu ve özel sektör kuruluşları için stratejik planlama raporları ve eylem planları hazırlamakta, risk analizi, değerlendirmesi ve yönetimi konularında da hizmet vermektedir.

Kimera Yaşam Bilimleri; gıda, sağlık ve biyoteknoloji alanında Türkiye’de ve dünyada öncü kuruluşlar arasında yer almayı ve yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olmayı hedeflemektedir. Gıda, sağlık ve biyoteknoloji alanında ulusal ve uluslararası düzeyde ticari faaliyet gösteren kurumlarla işbirliği geliştirmek, teknolojik paylaşımını arttırmak ve yenilikçi ürünlerin yerel kapasite ile Türkiye’de üretimine aracılık etmek başlıca hedeflerimiz arasındadır.