KİMERA Yaşam Bilimleri;

Hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılabilecek ürün geliştirme ve
Gıda sektöründe kullanılabilecek ithal ürünlerin yerli karşılıklarının ve yeni ürünlerin geliştirilmesi amacı ile ilgili alanlarda çok sayıda ulusal ve uluslararası projelerde yer almakta ve çalışmalar yürütmektedir.

Kurumsal yapımız sağlık ve gıda alanında akademik nitelikli bilimsel altyapıya ve özel sektör deneyimine sahip personellerden oluşmaktadır. Ar-Ge birimimiz; moleküler, genetik, immun tabanlı ve spektrofotometrik analizleri yapmaya uygun teknik altyapıya sahiptir.

Çalışmalarımız in vitro/ex vivo/in vivo hayvan modelleri, izole organ, hücre kültürü gibi farklı spektrumda in vitro modellerde sürdürülmektedir

Kuruluşumuzun biyoteknoloji alanında yürütmekte olduğu ana faaliyetler;

Her türlü hücre ve doku biyolojisi kültürü, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, genetik, fizyoloji, kozmetik, farmakoloji, biyokimya gibi doğa bilimleri alanlarında yürütülen çalışmalar,
Yapay sindirim sistemleri aracılığı ile ürün sindirim etkinliği testlerini yapmak,
Sağlık, gıda ve kozmetik ürünlerinde biyouyumluluk testlerini gerçekleştirmek,
İnsan ve hayvan sağlığına yönelik protein, antikor ve aşı üretmek,
Tanı ve/veya takip kiti veya dedektörlerini, biyoinformatik yöntemleri, DNA veya protein çiplerini geliştirmek,
Hastalıkların teşhisi için laboratuvar tekniklerinin geliştirilmesi,
Bitki, hayvan veya mikroorganizmaların tamamını veya bir kısmını kullanarak yeni ürün elde etmek ve gıda/gıda dışı alanlarda kullanılmak üzere spesifik mikroorganizmaların tanımlanması ve çoğaltılmasına yönelik çalışmalarda bulunmaktır.