“KİMERA YAŞAM BİLİMLERİ - İNNOVASYON LİMANINIZ”

EĞİTİMLER

KİMERA Yaşam Bilimleri; yetkin kadrosu ile sanayi kuruluşlarına yönelik eğitim programları da yürütmektedir. Bu kapsamda; Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimi ve Proje Hazırlama Eğitimleri başlıkları altında eğitimler vermektedir...

AR-GE DANIŞMANLIK

1. Proje Tabanlı Danışmanlık Faaliyetleri: KİMERA Yaşam Bilimleri; AR-GE faaliyetleri kapsamında sanayiye yönelik her türlü AR-GE projelerini hazırlama, yürütme ve bu projelerde ortak olarak yer alma misyonuna sahiptir...

PROJELER

1. Gıdalarda enzim tabanlı modifikasyonlar aracılığı ile tekno-fonksiyonelliğin ve üretim verimliliğinin artırılması (Uluslararası bir gıda firması destekli proje)...