KİMERA Yaşam Bilimleri; yetkin kadrosu ile sanayi kuruluşlarına yönelik eğitim programları da yürütmektedir. Bu kapsamda;

Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimi

ISO 22000 Temel Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi-Temel Şartlar
ISO 22002 Gıda Güvenliğinde Ön Koşul Programları
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
ISO 13485:2003 Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi
ISO 17025:2017 Laboratuvar Akreditasyonu
ISO 17020 Muayene Hizmeti Gerçekleştiren Kuruluşlar için Genel Faaliyet Kriterleri
FSSC-22000 Gıda Savunma Sistemleri
HACCP Sistemi Kurulumu
Düzenleyici Etki ve Risk Analizi
Gıda-Sağlık İlişkisi ve Gıda Güvenliği
Sağlık Ekonomisi
AQAP
EUROGAP
EFQM
CE
GLP (iyi laboratuvar uygulamaları)/GMP (iyi üretim uygulamaları)
Laboratuvar güvenliği sistemlerinin kurulum danışmanlığı yapılmakta ve eğitim hizmeti sunulmaktadır.
Proje Hazırlama Eğitimleri

TÜBİTAK Sanayi Destek Programlarına Yönelik Projeler (1003, 1007, 1501, 1507, 1511, SAN-TEZ, Genel ve Tematik SADE vb.)
KOSGEB (Girişimcilik, İşletme Büyütme ve Uluslararasılaşma, AR-GE Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Projeleri vb.)
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim/Teknoyatırım Projeleri
TAGEM Projeleri
TKDK - Kırsal Kalkınma Tabanlı Projeler
HORIZON 2020-SME ve Tematik Proje Hazırlama Eğitimleri
Genel Girişimcilik Eğitimleri